Privacybeleid

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR verwerkt een aantal van jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze om een andere reden aan ons hebt verstrektDallinga Advocatenpraktijk | DAPR is zich bewust van het vertrouwen dat je in ons stelt.

Wij respecteren jouw privacy en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze zo goed mogelijk te beschermen en raden je dan ook aan om deze bepalingen zorgvuldig door te lezen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Ook lichten we toe hoe, waar en waarom we deze gegevens gebruiken.

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door je gegevens aan ons te verstrekken geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Overzicht persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij standaard verwerken zijn:

  • naam en achternaam
  • email

Daarnaast bewaren we, indien van toegevoegde waarde voor de dienstverlening, persoonlijke gegevens als:

  • telefoonnummer 

Doeleinden bewaren van de gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor, een verzoek hebt of bepaalde informatie wenst met betrekking tot één van onze diensten vragen we je om relevante persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om:

  • je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • de dienstverlening achteraf te kunnen evalueren
  • gehoor te kunnen geven aan je vragen en of verzoeken
  • de dienst uit te kunnen voeren
  • te kunnen factureren
  • je op de hoogte te kunnen houden van onze diensten en toekomstige activiteiten

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.  

Hoe verwerken we je gegevens?

  • Wanneer je een e-mail, WhatsApp, sms of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze om een van bovenstaande bewaren in de omgeving waar je bericht is binnengekomen.

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR neemt de bescherming van je gegevens serieus en zal zorgvuldig met je gegevens omgaan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Derden

De verstrekte gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van de dienstverlening van Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR en  om aan te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen worden persoonsgegevens gedeeld met een bevoegde derde. 

In dergelijke gevallen zullen uitsluitend die gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren. Wij verkopen de informatie niet door aan derden/ bedrijven. 

Cookies

Deze website kan gebruik maken van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie verkregen informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde laptop van één van Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR of een derde partij. 

Wij kunnen deze informatie gebruiken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze diensten. Eventuele aanpassingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Het privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 09 juni 2022.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heb je altijd het recht om je eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander toe te sturen.

Verzoeken voor inzien, aanpassing of verwijdering van jouw gegevens kun je mailen naar info@dallinga-advocatenpraktijk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage ook echt door jou is gedaan, kunnen wij om een kopie ID vragen. Dit er bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op je verzoek.

Aanvullende informatie

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37131656. Het BTW-nummer is 8177.31.027.B.01.

Dallinga Advocatenpraktijk | DAPR  heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Allianz Nederland Schadeverzekering.

Ingeval van ziekte en/of afwezigheid is er een waarnemingsovereenkomst met mr. H.B. de Regt, advocaat in Alkmaar.

Scan de code