Aanzegtermijn

separator

Blij-worden-van-mooie-aankopen-Betaal-met-cash-geld

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is een werkgever verplicht werknemers met een tijdelijk contract tijdig uitsluitsel te geven over een eventuele verlenging ervan. Niet naleving van de verplichting kan leiden tot een boete.

Artikel 7:668 BW bepaalt dat een werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer kenbaar moet maken of de werkgever de tijdelijke arbeidsovereenkomst wil verlengen. De werknemer krijgt hiermee duidelijkheid over zijn toekomst.

De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren, dat wil zeggen per brief of per e-mail. Maar volgens de kantonrechter in Amsterdam had ook de werkgever die een werknemer per WhatsApp had meegedeeld dat het contract niet werd verlengd, voldaan aan de aanzegverplichting.

Wordt er niet aangezegd dan is de werkgever een boete aan de werknemer verschuldigd. De hoogte van de boete is dan een bruto maandsalaris. Zegt de werkgever wel aan maar te laat, dan is er een evenredige boete verschuldigd. Dus een week te laat aanzeggen betekent dat de werknemer recht heeft op een vergoeding van een week salaris.

De aanzegverplichting geldt alleen voor tijdelijke arbeidscontracten die zes maanden of langer duren.

Een werkgever dient er op te letten dat ook een boete aan de werknemer verschuldigd kan zijn als de arbeidsovereenkomst verlengd wordt. En zelfs als de werknemer ontslag heeft genomen ontslaat dat de werkgever niet van zijn verplichting om de aanzegverplichting na te komen, aldus de kantonrechter in Almelo.

Als de werknemer niet binnen twee maanden de aanzegboete claimt dan is de werkgever geen boete meer verschuldigd.

____________________

Heeft u vragen? Mail naar jeroen@dallinga-advocatenpraktijk.nl

 

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook